Bona ukuthi yini eyenza lawa madolobha ayishumi abe anempilo kakhulu eMelika — nokuthi ungayiphindaphinda kanjani noma ngabe ukuphi

Amadolobha anempilo kakhulu eMelika anokuningi afana ngakho — kusuka ekudleni kuya ezindlekweni zokuphila. Ingabe uhlala edolobheni eliphilile? Thola lapha.