Main >> Umphakathi >> Kunjani ngempela ukuhlala ne-psoriasis

Kunjani ngempela ukuhlala ne-psoriasis

Kunjani ngempela ukuhlala ne-psoriasisUmphakathi

I-Psoriasis yisimo se-autoimmune esibangela ukwakheka kwamaseli esikhumba angabukeka emhlophe futhi efiphala noma ebomvu futhi evuvukile. Uma ucabanga nge-psoriasis, mhlawumbe ucabanga ngesikhumba esithukuthele, esinamabala. Lapho ngicabanga nge-psoriasis? Uhlangothi lomzwelo oluza engqondweni.

Ngikhumbula isikhathi sokuqala lapho ngangijabha khona ngokuqhuma njengayizolo. Ngangisesitolo ngithatha izingqinamba ezimbalwa futhi ngaphela. Ngenkathi ngiphuma, ngaba nengxoxo emnandi nomphathi wemali futhi ngangilindele ukuthi anginikeze ushintshi wami. Wayeyibambe entendeni yesandla sami lapho ngibona amehlo akhe ewela esikebheni esibomvu esinesihlakala esihlakaleni sami. Ukumamatheka kwehla ebusweni bakhe, wabe esedonsela isandla sakhe uhhafu wonyawo ukuze alahle ushintsho lube olwami. Bekungeke kube okokugcina kwenzeke into efana nalena. Ukushintsha okungazelelwe, okuyihaba esimweni sakhe, kanye nendlela alulame ngayo ngokunengeka nokwesaba kuhlala kimi.Ngiyazi kungahle kungazwakali kuyinto enkulu. Ngiyazi ukuthi angikhathaleli ukuthi abanye bacabangani, ukuthi kufanele ngikhululeke esikhunjeni sami. Kodwa lokho kungaba nzima kakhulu uma kuyisikhumba sami uqobo esingikhaphela. Ngingazizwa kanjani ngijabule ngami manje njengoba bengazi ukuthi indawo encane elumayo engalweni yami isiphenduke isidumbu somzimba kulabo abangizungezile?Umthelela ongokomzwelo wokuphila ne-psoriasis

Ngichithe iminyaka eminingi ngizama ukuvumelana nezimagqabhagqabha ezivuthayo eziqhamuka kuso sonke isikhumba sami. Lapho amabala amancane axegayo, kwesinye isikhathi anegazi esakazeka kusuka ekhanda lami kuze kufike ezindololwaneni nasemadolweni, ngaqala ukugqoka izikhindi ezinde. Ngisusile ekugqokeni izikibha ngaya kwezinkinobho, ngigoqeka ngobuchule ngaya ngezansi nje kwendololwane. Lokhu kulungile, ngazitshela. Ngingabhekana nalokhu. Lapho izingcwecwe ziqala ukubonakala ezingalweni, ezandleni nasematholeni, ngayeka ukugingqa imikhono, futhi ngangigqoka amabhulukwe amade — kungakhathalekile ukuthi iyiphi inkathi noma indawo. Ukubeka olwandle ngebhulukwe ne-inkinobho yobude obugcwele kuyinto ejwayelekile, ngicabanga. Kwakungenandaba ukuthi abantu babecabanga ukuthi kubukeka kuyinqaba yini, okungenani babengangisabi.

Kuvela ukuthi angingedwa. Kungalimaza ngokwengqondo ezigulini ezinamabala abomvu abonakalayo emzimbeni wazo, kusho UDoris Day, MD , udokotela wesikhumba oqinisekiswe yibhodi. Ngineziguli ezingabantu besifazane abasebasha abangeke bagqoke iziketi noma izikhindi uma benamachashazi emilenzeni yabo nezinye iziguli ezingeke ziye ezinsukwini noma ezinhlolokhweni zomsebenzi uma zinokubandakanyeka ngesandla.Ngangizikhohlisa cishe iminyaka emibili. Ngifihle isikhumba sami ngazitshela ukuthi ngiyaphila. Sonke lesi sikhathi bengizizwa nginqanyulwa ngokuxhuma kubantu abangizungezile, ebengingeke ngivume ukuthi ngibone isikhumba sami. Kwakungekhona ukuthi babezoba nonya. Akekho owake waba khona, okungenani hhayi ngamabomu. Kwakungenxa yokuthi ngangingafuni ukubona ukubukeka emehlweni abo lapho bezophumula esikhunjeni sami. Bengingafuni ukuchaza ukuthi ububomvu buyini. Noma ngokwethembeka ngokwengeziwe, bengingafuni ukuqamba amanga ngenxa yamahloni, futhi. Isimo esaqala ngokucasuka kancane ngemuva kwendlebe yami yangakwesokudla sasingidla, futhi sasongela ukonakalisa impilo yami.

Uhlu olukhulayo lwezinketho zokwelashwa

I-biologics yayisiba yinsakavukela ngaleso sikhathi, kepha yize ucwaningo lukhombisa ukuthi beluphephe ngokwengeziwe, bengingakaqiniseki. Ngenkathi ngifunda ngalemijovo ebonakala iyisimangaliso engangisusa ekuhluphekeni kwami ​​okungokomzimba nokwengqondo, ngangingenandaba ukuthi kuphephile yini. Ukucabanga kwami ​​bekungukuthi ngingaphuza iphilisi elizokwelapha i-psoriasis yami, kepha ngishefe iminyaka eyi-10 ekupheleni kwempilo yami, bengizoyiphuza. Ngabona ngaleso sikhathi ukuthi lesi sifo besithatha impilo yami. Bengidinga ukwenza okuthile ukuze ngizisindise kulokho kwehla.

Ngakho-ke ngagxuma, futhi ngangingeke ngijabule kakhulu njengoba ngenza. Kwakunezindlela ezimbalwa zokwelashwa, kepha ngahamba nazo UStenara . Futhi sekuyishintshile impilo yami. Ngicacile ngo-100%? Cha. Ngisasebenzisa izixazululo ze-steroid ngemuva kwezindlebe zami. Ngisadinga ukuphatha imifantu ngezikhathi ezithile. Futhi kukhona usayizi ohloniphekile, indawo ephikelelayo enkonyane lami langakwesobunxele ngelashwa ngemijovo ye-cortisone.I-topical steroids ingasiza kakhulu i-psoriasis, kusho uDkt. Imijovo ye-steroid nayo ingasiza kepha hhayi isixazululo esihle sesikhathi eside. Ngikholwa ukuthi i-psoriasis yelashwa kangcono ngokulawula izinto eziningi, kusuka ekudleni kuya ekucindezelekeni kuya ekunakekelweni kwesikhumba. Imvamisa kudinga ithimba lezokunakekelwa kwezempilo elingafaka i-dermatologist yakho, i-rheumatologist, i-cardiologist, nodokotela wokunakekelwa okuyisisekelo.

isithako ku-benadryl esenza ukozele

OKUhlobene : Ukwelashwa kwe-Psoriasis nemithi

Ukufunda ukwamukela i-psoriasis (nokuthola ukwesekwa)

Akunandaba ukuthi lonke uqweqwe olulodwa alusekho. Ngihamba ngigqoke izikhindi nezikibha ngaphandle kokwesaba. Angiwesabi amehlo wabangane nabantu engingabazi. Ekugcineni ngikhululekile, uma kungenjalo ukulunywa okuncane, esikhunjeni sami.Uma ulapho uphila nalesi simo, uma ugqoke imikhono emide ekushiseni okuvuthayo, uma uvimbela amehlo akho ekubukeni kwabanye ngenxa yokwesaba ongakubona-yazi ukuthi awuwedwa. Yazi ukuthi likhona ithemba. Uma ucabanga ukuyeka, ungakwenzi. Kukhona abanye laphaya abazwile ukuphelelwa yithemba okufanayo. Kukhona abanye laphaya ababecabanga ukuthi ngeke kulunge. Kukhona abanye laphaya abalahle ithemba.

Okubaluleke kakhulu kunabanye ngaphandle lapho abazinqobile lezi zinkinga. Kukhona ithemba, noma ngabe alizizwa linjalo. Qhubeka uzame! Khuluma nodokotela wakho wesikhumba. Ukusindiswa kwakho kungaba yindlela eyodwa yokwelashwa. Uma ingatholakali manje, kungahle kube maduze. Izindlela zokwelapha ezintsha zisendleleni. Futhi noma ngabe lungekho unyango olukusebenzelayo, ungafunda ukwamukela isikhumba sakho futhi uzizwe umuhle ngawe. Ungapheli amandla!